Freedom Writers

En dan is het plots oktober en heb ik maandenlang niets meer gedeeld of geschreven via ‘Op’t gevoel’. Het leven nam even in sneltempo over, waardoor het schrijven op de achtergrond verdween.

Maar aangezien ‘Op’t gevoel’ in essentie gaat over wat me inspireert is het gewoon een kwestie van (her)beginnen en alles klein genoeg houden. Daarom deel ik in een eerste kleine stap een filmtip: de film Freedom Writers.

De film raakt me omdat ik van idealisten hou, zeker als die vooroordelen overwinnen en door veel teleurstellingen en afwijzingen heen er toch in slagen om anderen te inspireren tot groei en verbinding. Dat is wat hoofdfiguur en lerares Erin Gruwell naar mijn gevoel doet met haar klas: bezield volhouden en geloven in haar leerlingen tegen beter weten in en daardoor uiteindelijk samen met haar leerlingen een prachtverhaal schrijven…

Sommigen onder jullie zullen de film reeds gezien hebben aangezien de release in 2007 was, wie de film nog niet zag, zeker kijken!