Na elke winter komt een lente

Op zoek naar eigen kracht
had zon en licht me plots weer in z’n macht

want in slachtofferschap valt geen heil te rapen
en na elke winter komt een lente

dus de wind veranderde van richting

ik mocht volgen
op golven van verwachting

‘Ik zie u graag’ (en ik u ook)
gaf licht en donker kleur
en wind bleef blazen

ze gaf richting aan naar nieuwe plek

waar je bos kon zien
door bomen

ze wees de weg naar dierentuin
plus (-)
kinderen
die samen leven geven
aan speelse tederheid,
nutella, schommelstorm, tiktok
en wat dans

Laat me dan ook kind zijn
armen vouwen,
ogen knipperen en zweven
op het ritme van de wind

naar toverslag

waar droom geworden is
en laat me daarna
dartel draaiend vallen
als een blad

op een plekje

ergens in het midden
waar trage mildheid op me wacht.

Met dank aan Annemie Struyf in Humo van 5 januari 2021 om me te inspireren en onbewust enkele woorden/zinnen aan te reiken